GravityFX
UX | UI
Hookit
Monster Army
Suzuki
AAAA
AAAA
AAAA
INTERACTIVE
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
UX | UI
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
UX | UI
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
Back to UX UI projects
RUBIOS RESTAURANTS
Rubios
Project: Rubios Restaurants Web Site (2012)
Role: Interaction Designer, UI Developer
Production Company: Red Door Interactive
UI: Flash, HTML, CSS, AS
UX: Flash, Photoshop, Illustrator
Rubios