GravityFX
UX | UI
Hookit
Monster Army
Suzuki
AAAA
AAAA
AAAA
INTERACTIVE
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
UX | UI
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
UX | UI
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
Back to UX UI projects
CRICKET WIRELESS
Cricket
Project: Cricket Wireless Web Site (2010)
Role: Interaction Designer
Production Company: Red Door Interactive
UI: Action Script, HTML, CSS
UX: Maya 3D, Flash, AE, Photoshop
Cricket